Platform over bouwmaterieel & bouwmachines
De goede kant oprijden  is minder vanzelfsprekend  dan menigeen denkt

De goede kant oprijden is minder vanzelfsprekend dan menigeen denkt

We zijn allemaal weggebruikers, de een wat meer dan de ander. Om veilig en comfortabel van A naar B te komen, maken we massaal gebruik van verkeersmaatregelen. Staan we er eigenlijk wel eens bij stil dat er intensief is nagedacht over de wegmarkering, de pijlen op de weg, de borden die ons iets vertellen en de verkeerstechnische installaties die ons aangeven wanneer we wel en niet mogen rijden? Bijna nooit. Toch zouden wegen onbegaanbaar zijn als deze verkeersmaatregelen er niet zouden zijn.

Bij Traffic & More is men gespecialiseerd in tijdelijke verkeersmaatregelen.

 

Traffic & More is gespecialiseerd in bovenstaande zaken. Eigenlijk mag het bedrijf zich ‘de stille vriend’ van iedere weggebruiker noemen, zij zorgen er namelijk met hun ontwerpen voor dat de verkeersmaatregelen die ons de goede kant opsturen door ons niet eens worden opgemerkt, omdat ze logisch zijn. Dat daar een enorme expertise achter steekt, moge duidelijk zijn. Zo heeft Traffic & More ervoor gezorgd dat de tijdelijke verkeersmaatregelen bij de werkzaamheden aan de RijnlandRoute zorgen voor een optimale doorstroming. Robin Berendsen, projectmanager, vertelt ons er meer over.

Slimme oplossingen

“We hebben voor COMOL5 een aantal slimme oplossingen bedacht voor tijdelijke verkeersmaatregelen, om een veilige en goede doorstroming van het verkeer te bevorderen op de gevlochten diamantaansluiting, ofwel de DDI”, opent Berendsen het gesprek. “Speerpunten in het plan waren ‘minimale verkeershinder’ en een wegontwerp conform de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA). Behoud van 100 km per uur op de wegen was daarbij een must.”     

De input van Traffic & More bij de DDI betrof onder andere de tijdelijke verkeersinstallatie.

 

Geonis maakte in opdracht van COMOL5 in de aanbestedingsfase op basis van de plannen van Traffic & More het definitieve wegontwerp. “Vervolgens hebben wij samen met MAP traffic management het definitieve wegontwerp vertaald, daar is uiteindelijk de Diverging Diamond Interchange, de DDI uitgekomen”, vervolgt Berendsen. “Met deze oplossing konden we het onderliggende wegennet ontlasten, ontstond er minder hinder voor de omwonenden en konden we veilige op- en afritten voor het bouwverkeer realiseren.”

Tijdelijke maatregelen met een maximaal effect

De input van Traffic & More bij de DDI betrof naast het verkeerskundig advies ook de tijdelijke bebording, de tijdelijke markering, het advies over schermen die verblinding moeten voorkomen, een verlichtingsplan, de tijdelijke bewegwijzering, tijdelijke RVV-bebording en de tijdelijke verkeersinstallatie. “Kortom, alles wat je als weggebruiker nodig hebt om vloeiend door het verkeer te geraken”, licht Berendsen toe.

“Traffic & More heeft uiteraard ook deelgenomen aan de virtuele testen die zijn gedaan en de verkeersveiligheidsaudit door een verkeerspsycholoog. We hebben gemonitord wat de resultaten waren en aan de hand van de uitkomsten adviezen uitgebracht. Op basis van de laatste adviezen hebben we alles in praktijk gebracht. Wat er op de uiteindelijke tekeningen stond, is door ons dan ook operationeel gerealiseerd”, aldus Berendsen. De praktijk is nog altijd de beste leerschool om zaken nog verder te ‘fine tunen’. “Er is nog een aantal mutaties geweest in de verkeerstechnische installatie, naar aanleiding van bevindingen in het echt. Zo hebben we onder andere de ‘groen en rood tijden’ aangepast van de verkeerslichten. Wij hebben daar de software voor geschreven”, schetst Berendsen. “Ook zijn er in het werk nog aanpassingen gedaan aan de configuratie van de pijlen en de (RVV) bebording. Dat bracht ons uiteindelijk op een volledig goed geconfigureerde en geaccepteerde DDI die door de opdrachtgever en weggebeheerders zijn geaccepteerd.”

Dankzij de juiste verkeersmaatregelen kan iedereen de juiste weg volgen, in deze nieuwe situatie.

 

Overzicht en organisatie als toegevoegde waarde

De rol die Traffic & More in het geheel heeft gespeeld is aanzienlijk. “Overzicht houden en organiseren zijn speerpunten van ons bedrijf. Realisatiemanager Mark Willemsen heeft binnen COMOL5 alle disciplines bij de hand genomen, de planning bewaakt, gezorgd voor een goed lopende organisatie en daarmee bewerkstelligd dat alle maatregelen integraal en volgens planning gerealiseerd konden worden. Daar zit een groot deel van de toegevoegde waarde.”

Op de vraag waar Traffic & More nu mee bezig is, naast de DDI, antwoordt Berendsen tot slot: “We doen alle tijdelijke verkeersmaatregelen voor COMOL5 voor de aansluiting van de N434 met de A44 en A4, naast de DDI bij knooppunt Leiden-West. Tevens werken wij voor Boskalis, dat een ander projectdeel van de RijnlandRoute uitvoert, de N206 ir. G. Tjalmaweg. De aansluiting van de N206 op de A44 behoort ook tot onze taak, als het om verkeersmaatregelen gaat.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details